Særlige feriedage har samme status som øvrig ferie

14-03-2019
Statens Administration Løn Refusion

Den statslige ferieaftale bevirker, at Ferielovens §39 finde anvendelse for særlige feriedage. Det betyder, at der ikke modregnes negative flekstimer/dage el. lign. i udbetalingen af særlige feriedage, medmindre medarbejderen har accepteret en modregning.

Det er Moderniseringsstyrelsens juridiske vurdering, at formuleringen af den statslige ferieaftale bevirker, at Ferielovens § 39, som omhandler arbejdsgivers mulighed for at modregne evt. krav i værdien af den ansattes ferie eller ferietillæg, ligeledes finder anvendelse for særlige feriedage. § 39-adgangen for at modregne værdien af ferie/ferietillæg er ekstremt restriktiv, og det er derfor Moderniseringsstyrelsens vurdering, at bestemmelsen er til hinder for, at en negativ flekssaldo eller andre skyldige beløb modregnes i værdien af de særlige feriedage.

Der må således ikke modregnes negative flekstimer/dage eller lignende i udbetalingen af særlige feriedage jf. ovenstående, medmindre medarbejderen har accepteret en modregning i værdien af ferie-/særlige feriedage.

Vi opfordrer derfor til, at der i stedet fremsendes en blanket (blanketten er tilrettet) med angivelse af evt. negative fleks eller lignende, således at medarbejderen kan trækkes i den sidste lønudbetaling inden ferieafregningen.

Såfremt der indsendes blanket med bestilling af ferieafregning og et løntræk til samme lønkørsel, afregner/trækker lønsystemet automatisk i ferie-/særlige feriedage. SAM kan ikke hindre dette og må derfor forudsætte, at kunden har dokumentation for, at medarbejderen har accepteret modregning i ferie/særlige feriedage.