Nyt fra Statens Administration - marts 2019

05-03-2019
Statens Administration Løn Regnskab Refusion Driftsstatus

Læs mere om vores nye regnskabserklæring med de tre overordnede forbedringer i version 4.0.

Regnskabserklæringen version 4.0

På foranledning af dialog med de statslige regnskabschefer på Forum for Regnskabschefer lancerer Statens Administration i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen fra P02 2019 version 4.0 af regnskabserklæringen.

Den nye version af regnskabserklæringen har overordnet tre forbedringer:

  1. Den skaber en overensstemmelse mellem udarbejdelsen af regnskabserklæringen fra Statens Administrations side og kvitteringsmulighederne for kunden, idet kvitteringssvaret er indarbejdet i regnskabserklæringen.
  2. Den indeholder en ny opfølgningsdel, hvor både Statens Administration og kunden har mulighed for at skrive kommentarer efter fastlåsning af kvitteringssvaret.
  3. Den gør det muligt for Statens Administration at sende udvalgte afstemninger til kunden umiddelbart efter periodeluk.

Find meget mere information om regnskabserklæringen på vores hjemmeside.

Statens Administration har udarbejdet en introduktionsvideo til regnskabserklæringen, som findes på vores hjemmeside. 

På hjemmesiden findes endvidere en kalender med deadlines for udarbejdelsen af regnskabserklæringen fra Statens Administration side, kvitteringssvaret fra kundens side samt opfølgning på kvitteringssvaret fra Statens Administrations side.

Med denne proces sikres, at Statens Administration når at foretage opfølgning på kvitteringssvaret inden udgangen af perioden, således at eventuelle rettelser i regnskabet kommer med inden periodeluk. Hvis du som kunde ikke når at indsende kvitteringssvaret inden deadline, kan Statens Administration ikke garantere at kvitteringssvaret bliver behandlet, og evt. udeståender vil derfor skulle kommenteres i næste periodes regnskabserklæring.

Eventuelle spørgsmål vedr. brugen af den nye version af regnskabserklæringen rettes til SAM finans eller SAM kreditor, mens eventuelle tekniske spørgsmål rettes til SAM controller.

Punkt 12 Brugerkontrollisten

Finansministeriets interne revision - Kontor for Revision og Tilsyn - har bedt om større synlighed omkring udvidede Navision brugerrettigheder, der ligger udenfor opgavesplittet. Brugerkontrollisten vedhæftes derfor til hver periode, og for de kunder, som har udvidede brugerrettigheder, vil disse være markret på listen.

Statens Administration gør samtidig opmærksom på, at tildelingen af udvidede brugerrettigheder medfører en betydelig risiko, og at kunden har ansvar for at foretage kompenserende kontroller og sikre funktionsadskillelsen.

Punkt 19 Lønteamets øvrige kommentarer

Statens Administration laver månedligt en kontrol af, at kundens indberetninger i lønsystemet er som det aftalte opgavesplit. Eventuelle afvigelser til opgavesplittet, som ikke er på baggrund af undtagelser eller tilkøbsaftaler angivet i kundeaftalen, vil fremover blive sendt ud via regnskabserklæringen og vedhæftet punkt 19.