Statens Administration afholdte for første gang forum for lønansvarlige i staten

14-05-2019
Statens Administration Løn Refusion

Den 13. maj 2019 stod Statens Administration klar til at byde lønansvarlige i staten velkommen på Scandic Copenhagen til en dag med forskellige interne og eksterne oplæg, sparring og dialog.

Hensigten med forummet er sammen med vores kunder at skabe mere værdi for løn- og personaleadministrative medarbejdere gennem kompetenceudvikling, dialog, vidensdeling samt løsnings- og erfaringsudveksling inden for løn- og personalerelaterede emner. 

Omtrent 100 deltagere fra 18 forskellige ressortområder mødte op for at høre oplæg fra Statens Administration og dele erfaringer på løn- og personaleområdet.

På dagen fyldte emner som lønberetningen, ressortændringer, lønkontrolplaner og Kundeportalen. Vi oplevede et stort engagement og stor interesse fra kunderne og havde mange gode samtaler om de fælles dagligdagsudfordringer og kommunikation fra Statens Administration til kunderne.

Et tema, der var gennemgående for dagen var kommunikationen til og fra Statens Administration. Vi vil derfor sætte fokus på én indgang til Statens Administration.

Dagordenen for dagen:

 • 12:00 – 13:00 Velkomst og Frokost
 • 13:00 – 13:10 Dagens program v/ Trolle Klitgård Andersen, SAM
 • 13.10 – 13.40 Velkommen til nyt netværk og intro til Campus v/Per Brogaard, MODST
 • 13:40 – 13:50 Hovedbudskaber i lønberetningen v/ Trolle Klitgård Andersen, SAM
 • 13:50 – 14.00 Første bud på snitflader i forbindelse med pilot på Statens HR/ HR HelpDesk v/ Christian Nilsen, SAM
 • 14:00 – 14:20 Lønkontrolplan v/ Birthe Madsen, SAM
 • 14:20 – 14:30 Den ”gode” indberetter/bestiller v/ Birthe Madsen, SAM
 • 14:30 – 15.00 Kaffepause og netværk
 • 15:00 – 15:10 ServiceDesk v/ SAM
 • 15:10 – 15.20 Kundeportalen v/ Per Helmer Roos, SAM
 • 15:20 – 15:35 Ressort forberedelse v/ Per Helmer Roos
 • 15:35 – 15:45 Præsentation af tilkøbsydelser fra SAM v/ Christian Nilsen, SAM 
 • 15.45 – 16.00 Afrunding og evaluering af dagen v/ Trolle Klitgård Andersen, SAM