Moms på ydelser fra Statens Administration

17-06-2019
Statens Administration Regnskab Løn Refusion Robotter

Ændring i momslovgivning med virkning fra den 1. januar 2019 betyder, at fakturaer for ydelser fra Statens Administration vil blive pålagt moms med tilbagevirkende kraft.

Som følge af ændringer i momslovgivningen med virkning fra 1. januar 2019 er Statens Administration ikke længere momsfritaget.

Den ændrede lovgivning betyder, at fremtidige afregninger for ydelser fra Statens Administration vil blive pålagt moms. Ligeledes vil Statens Administration med tilbagevirkende kraft afregne moms for fakturaer fra 2019.

Konkret vil Statens Administrations kunder i indeværende uge modtage en kreditnota vedrørende 1. kvartal og derefter en ny opkrævning for 1. kvartal som indeholder moms. Fremadrettede afregninger vil desuden indeholde moms.

Det vil efter gældende regler være muligt for de statslige kunder at afløfte moms i den løbende momsafregning. Den nye praksis for afregning af moms vurderes derfor ikke at have økonomisk konsekvens for de enkelte institutioner.