Info om indberetning til SKAT’s nye fordringshaverportal

Pr. 1. januar 2019 er SKAT’s ”gamle” EFI-system lukket ned og Statens Administration kan derved ikke indberette fordringer til SKAT for øjeblikket.

Nedenfor kan du se processen for at komme på SKAT’s nye fordringshaverportal, og Statens Administration kan først indberette i den nye fordringshaverportal, når nedenstående afklaringer er på plads mellem SKAT og jer som institution.

Information fra SKAT

For at I kan komme godt i gang med at indtaste fordringer i den nye portal, skal I igennem en orienteringsproces.

Orienteringsprocessen starter med mail fra SKAT, hvor der er vedhæftet et spørgeskema.

Det er vigtigt, at I besvarer spørgeskemaet, så vi ud fra jeres besvarelser kan få fastlagt, hvilke fordringstyper I skal anvende, når I skal indtaste fordringer i den nye fordringshaverportal.

I kan i det spørgeskemaet på den første fane finde en vejledning til udfyldelsen af spørgeskemaet. Har I spørgsmål til udfyldelsen af spørgeskemaet, skal I kontakte onboarding@kammeradvokaten.dk

I skal returnere jeres besvarelse til onboarding@kammeradvokaten.dk senest den 23. november 2018.

Når I har svaret på spørgeskemaet, vil I efterfølgende få flere informationer om:

  • De datakrav, I skal overholde, så inddrivelsen sker korrekt og lovligt
  • Hvilke fordringstyper I skal anvende, og hvordan I anvender dem korrekt
  • Hvordan I indtaster fordringer i portalen
    • I modtager informationer om, hvor I kan finde klikvejledninger og en introvideo til den nye fordringshaverportal.
  • Hvad der skal ske med de fordringer, I har liggende i den gamle fordringshaverportal.

Først når I er igennem orienteringsprocessen, kan I indtaste fordringer i den nye portal.

Så snart I har ovenstående aftale på plads med SKAT, bedes aftalen fremsendt til Statens Administration på controller@statens-adm.dk, hvorved de nye krav til brug af fordringstyper vil blive tilføjet drejebogen for den aktuelle institution.

Statens Administration vil efterfølgende kunne indberette fordringer til den nye fordringshaverportal.