Statens Administration lancerer ny Serviceportal til marts

Portalen bistår med support for de fællesstatslige administrative systemer på løn- og regnskabsområdet.

Det betyder, at I som kunder fremover skal oprette sager via Serviceportalen, når I henvender jer ang. systemsupport, i stedet for at skrive til postkasserne Modstoko@modst.dk og Modstlon@modst.dk, som nedlukkes.

 

Som kunde vil I blive tilknyttet jeres primære institution, når I opretter jer som bruger på Serviceportalen. For at sikre, at I er oprettet på den rigtige institution, validerer vi jeres domænenavn og vurderer, om domænet kan tilknyttes den valgte institution.

 

 

Når I er registreret som bruger, kan der på Serviceportalens forside indrapporteres sager på følgende fem områder, som dækker en række systemer:

  • Brugeradministration (Alle relevante systemer)
  • Statens Lønløsning (fx HR-Løn og Statens Pensionssystem)
  • Økonomi og Regnskab (fx Navision Stat, RejsUd og IndFak)
  • Statens BI-Rapportering (fx LDV og ISOLA)
  • Øvrige (fx Campus og Opsætning af Nemhandelsregistreringer)

 

 

Ved at klikke på den orange flise for det givne område, kan I via formularer oprette sager i de forskellige systemer, der tilhører området. For eksempel kan I oprette en sag om Navision Stat ved at klikke på flisen ’Økonomi og Regnskab’.

 

Med den nye Serviceportal vil I som kunder nemt få et samlet overblik over de sager, som I hver især har indrapporteret, og I vil samtidig altid have mulighed for at følge status på sagerne. I Serviceportalen vil det desuden være muligt at søge svar på ofte stillede spørgsmål eller søge i vidensbasen efter standardløsninger. Det sikrer, at der vil være mulighed for, at I hurtigt og nemt kan finde svar på det, I søger, uden at indrapportere en sag. 

 

Hold øje med Servicedesk på Statens-adm.dk for information om, hvordan I kommer ind på Serviceportalen og opretter jer som bruger via dertilhørende brugerformular fra den 1. marts 2019.