Statens Administration tilbyder at beregne ferieforpligtelse for 2020

Skal Statens Administration beregne feriepengeforpligtelsen for 2020?

Såfremt man i forbindelse med årsskiftet ønsker at få Statens Administration til at beregne feriepengeforpligtelsen for 2020, bedes man udfylde nedenstående blanket og indsende den til samraploen@statens-adm.dk.


Vær opmærksom på, at blanketten skal være Statens Administration i hænde senest torsdag den 2. januar 2020.

Beregningen vil blive leveret til kunderne senest den 9. januar 2020, såfremt blanketten er modtaget rettidigt.

Økonomistyrelsen har valgt, at feriepengeforpligtelsen skal registreres ud fra de eksisterende regler, der er fastlagt i den gældende vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser.

Ved anvendelse af gennemsnitsmodellen henledes opmærksomheden på, at der skal foretages en sandsynlighedsvurdering af, om de ansattes gennemsnitlige ferie til gode (inkl. de særlige feriedage) er på 34,5 dage, som det er forudsat i gennemsnits-modellen. Hvis sandsynlighedsvurderingen viser, at det ikke er tilfældet, skal der foretages en korrektion herfor i beregningen af feriepengeforpligtelsen ultimo 2019.

I 2020 vil der blive udarbejdet en ny vejleding med beskrivelse af ny praksis for, hvorledes feriepengeforpligtelsen i henhold til den nye ferielov og forpligtelsen for den indefrosne ferie skal håndteres i regnskabet fremadrettet.

Hent Blanket til bestilling af ferieforpligtelse