NYT til Statens Administrations kunder på Statens HR

03-12-2019
Løn

Statens Administration har revideret den hidtidige Service-Level Agreement (SLA) på ansættelser samt etableret en særlig blanket til brug for ansættelser samt sletning/ændring af fratrædelsesdatoer.

Som aftalt på Go-live-mødet den 18. november 2019 har Statens Administration revideret den hidtidige Service-Level Agreement (SLA) på ansættelser samt etableret en særlig blanket til brug for ansættelser samt sletning/ændring af fratrædelsesdatoer. SLA’en og blanketten med navnet ”Løn: Statens HR Ansættelse og sletning/ændring af fratrædelsesdato” må kun anvendes ifm. indberetninger foretaget til Statens HR.

Den nye SLA og yderligere information om håndteringen af indberetninger via Statens HR kan ses i denne pixivejledning. Økonomistyrelsen udsender det første driftsnyhedsbrev på Statens HR på torsdag, hvor der også vil være link til pixivejledningen.