Nyt fra Løn og Refusion - april 2019

09-04-2019
Løn Refusion Statens Administration

Nyt fra Løn og Refusion, hvor du kan læse om ændring af indmelding af SAM-fejl og tastselvkoderne i SKAT.

Ændring i metoden til indmeldelse af SAM-fejl i Løn og Refusion

Fra 1. maj skal al indberetning af fejl begået af Staten Administrations løn- og refusionsteams ske via fejlindmeldelsesblanketterne i Lønportalen. På denne måde bliver årsager til fejl, identificering af kilder til fejl og de deraf følgende justeringer i arbejdsgange og processer kategoriseret og dokumenteret og samtidigt lever Statens Administration op til Rigsrevisionens anbefalinger.

For jer som kunde betyder dette, at hvis I indsender en mail eller kontakter os pr. telefon om en fejl begået af Statens Administration, vil vi i stedet bede jer om at indsende en blanket.

I Lønportalen er der nu to blanketter til indmeldelse af fejl. Den ene til brug for fejl i lønadministrationen og den anden til brug for fejl i refusionsadministrationen.

Læs om, hvordan I melder fejl ind til Statens Administration og om hvilke blanketter, I skal bruge.

Statens Administration skal bruge revisoradgang hos SKAT i stedet for tast selvkode

SKAT har oplyst, at tastselvkoderne snart forsvinder og det vil Statens Administration gerne være på forkant med. Det betyder, at I, som kunder, skal give ”SAM revisor” adgang på SKAT’s hjemmeside inden 1. maj 2019.

Bliv guidet igennem forløbet på SKAT’s hjemmeside.

Her skal I gå ind under ” Giv din revisor adgang til eIndkomst”.

For at kunne tildele revisoradgangen skal man være administrator. Se afsnittet ”Giv din administrator adgang til eIndkomst”. Bemærk, at det er muligt at indbe-rette tildeling af adgangen uden at være administrator, men så virker det ikke.