Nyt fra SAM Løn

Læs seneste nyt fra SAM Løn. Her har vi samlet de vigtigste informationer fra os for jer som kunder.

Fiktive CPR-Numre

Vi oplever lidt forvirring omkring, hvornår der skal bruges et fiktivt CPR-nummer. 

Det medfører, at der bliver indsendt fiktive CPR-numre, selvom lønmodtageren har et dansk CPR-nummer. Det fiktive CPR-nummer må kun anvendes til udenlandske lønmodtagere, der hverken har dansk adresse eller dansk CPR-nummer.

Vi henviser til vejledning om fiktive CPR-numre.

Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke er muligt at indberette et beregnet fiktivt CPR-nummer i Lønportalen, da der her skal være en valid dato. Ønskes et bestemt fiktivt CPR-nummer, kan det angives i bemærkningsfeltet. Angives der ikke et fiktivt CPR-nummer, beregner SAM det fiktive CPR-nummer.

Special opsætning - lønindlæsning

Vi oplever en gang imellem, at lønindlæsningen fejler. 

Både I som kunde og SAM ønsker, at posterne bliver indlæst så hurtigt som muligt. Vi har derfor et forslag til at ændre opsætningen i Navision, så de fejl, der måtte være, bliver bogført på en fejlkonto, som SAM efterfølgende tager en dialog med jer om. En fejlkonto betyder, at lønindlæsningen kan komme igennem hver gang uden forsinkelse. Vi kan derefter sammen på dagen - uden hast - få løst det, som måtte være gået på fejlkontoen.

En sådan opsætning skal bestilles hos Moderniseringsstyrelsen. Kontakt venligst modstoko@modst.dk

Ansættelsesforhold - Ændring af udfyldelse af felt 

Efter en del kundehenvendelser har vi valgt at ændre det forudfyldte felt ”Vælg Ansættelsesforhold” på blanketten ”Oprettelse af medarbejder” fra Tjenestemandsansat til Overenskomstansat.

Baggrunden er, at der ansættes flest overenskomstansatte. Det betyder blot, at det er vigtigt at huske at ændre til tjenestemandsansat i de mere sjældne tilfælde, så der ikke i disse tilfælde skal indsendes en ny blanket.

Fejlblanket

Som I ved, er der i Lønportalen en blanket, som anvendes til indberetning af fejl. 

Fejlblanketten er kun til brug ved SAM-fejl og udgangspunktet er, at vi kan fremfinde den oprindelige dokumentation fra første indberetning. Hvis vi er enige i, at SAM har lavet en fejl og dermed har den behørige dokumentation, indberetter vi det fornødne for at rette op på fejlen. Hvis ikke vi er enige i eller er i tvivl om, at det er en SAM-fejl, kontaktes afsender og anmodes om at indsende en ny blanket med de rigtige oplysninger og relevant dokumentation. Konstaterede SAM-fejl tæller med i KPI’erne.

Hvis det er tale om fejl på kundesiden (dvs. fra HR-personale, medarbejdere/ledere), som kunden selv konstaterer, skal der indsendes en ny korrekt blanket. Det kan fx være andre indberetninger, hvoraf ændringen, ift. den oprindelige blanket, fremgår og relevant dokumentation skal vedhæftes.

Som det fremgår af tidligere information på SAM’s hjemmeside, må SAM kun indberette pba. bestillinger via Lønportalen. Dette er bl.a. begrundet i Rigsrevisionens krav om, at der skal være en funktionsadskilt kontrol, som i Lønportalen, hvor alle lønordrer skal 2. godkendes.Fejlblanket

Ferie hos kunderne

I år har vi oplevet, at det ikke altid har været muligt at få kontakt. 

Nogle gange, når vi har brug for afklaringer eller har spørgsmål til de indsendte blanketter mv. har vi brug for at komme i kontakt med jer kunder.

Det vil være en stor hjælp for SAM og fremme sagsbehandlingen, at vi får besked, hvis der er uger, hvor der ingen bemanding er.Med venlig hilsen

SAM Løn