Nyt fra Statens Administration - november 2018

Her kan du læse det samlede nyhedsbrev fra Statens Administration. Husk at du altid kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Ny hjemmeside

I har nok bemærket det, men vi vil alligevel gøre opmærksom på, at vi har fået ny hjemmeside.

Vores ønske med den nye hjemmeside er, at vi bliver endnu mere brugervenlige og kundeorienterede. Hjemmesiden er bygget op omkring vores arbejdsområder og opgaver og skal understøtte en mere logisk og nem tilgang for vores kunder.

Kan du ikke finde, hvad du leder efter? Brug søgefunktionen øverst i højre hjørne eller kontakt os: kommunikation@statens-adm.dk

RSS-feed abonnement

Vores kunder har efterspurgt muligheden for at følge nyheder fra Statens Administration tættere. Vi har derfor oprettet et RSS-feed, så interesserede kan abonnere på nyheder fra os.

RSS-feeds kan bruges til at gøre det nemmere for de besøgende at følge med i strømmen af informationer på ofte opdaterede websider såsom nyhedssider.

Det, brugeren modtager i sin RSS-læser, er som regel en overskrift og et kort resumé, der linker til den webside, der leverer strømmen/nyheden. Selve RSS-læseren kan man som bruger enten have installeret på sin egen computer, eller man kan benytte en tilgængelig RSS-læser på internettet.

Et link til et RSS-feed kan beskrives som et dynamisk bogmærke.

Læs guiden til, hvordan du tilmelder dig RSS-feed.

Erfa-grupper

Statens Administration vil gerne facilitere, at vi i staten får udvekslet erfaring og best practice i forhold til ledelse, udvikling og drift af software robotter.

Vi har gang i automatiseringen af løn- og regnskabsprocesser og derfor interesse i at dele erfaringer med andre statslige institutioner, der ligeledes er i gang med arbejdet med RPA eller har planer på området.

Vi har haft afholdt to møder om RPA-udvikling, og har fået henvendelser om bl.a. erfaringsudveksling om proces- og projektledelse i forhold til RPA.

Statens administration opstarter to erfa-grupper med møder den 5. december på Landgreven 4 i København.

 • Fra kl. 09:30 – 12:00 afholdes erfa-møde for udviklere, der anvender UI-Path.
 • Fra kl. 13:00 – 16:00 afholdes erfa-møde for projektledere og proceskonsulenter, der arbejder med RPA med anvendelse af såvel UI-Path, Blue prisme som andre værktøjer.

Dagsordenen for erfa-møderne er under udarbejdelse med input fra deltagere, men vil for begges vedkommende følge denne skabelon:

 • Velkomst
 • Diskussion af formål, form og indhold i erfa-møderne
 • Oplæg fra SAM
 • Erfaringsudveksling om udvalgte emner
 • Aftaler om næste møde
 • Eventuelt

Vi glæder os til at dele vores erfaringer med jer og erhverve os ny viden fra jer.

Kundeportalen

Kundeportalen er nu lanceret!

Kundeportalen har til formål at skabe vidensdeling mellem kunderne og Statens Administration samt internt i Statens Administration. Kundeportalen skal give kunderne et nemt indblik i relevante oplysninger, som kundeaftaler, drejebøger og, mødedokumenter.

Kundeportalen giver adgang til:

 • Kundeaftale med tilhørende bilag
 • Drejebøger på regnskab, løn og refusion
 • Oversigt over møder, referater og aktionslister
 • Servicemålsrapporter
 • Link til kontaktinformationer på teams hos Statens Administration
 • Stamoplysninger på kontaktpersoner hos kunderne

Vi er nået langt med at udbygge portalen og uploade servicemålsrapporter, kundeaftaler og drejebøger, mens aktionslister på alle kunder vil blive etableret i takt med kundemøder.

Vi er stadig i gang med inddateringsprocessen, der vil pågå hele 2018. Derudover vil vi på sigt videreudvikle Kundeportalen i samarbejde med kunderne.

Spørgsmål vedrørende Kundeportalen kan ske ved henvendelse til kundeportal@statens-adm.dk

Kundeforum

Den 4. oktober afholdt Statens Administration Kundeforum på Landgreven.

Her præsenterede vi Kundeportalen, kundetilfredshedsundersøgelsen for 2018 og den nye regnskabserklæring og der blev afgivet status på driften fra vores funktionsområder og igangværende kundeaktiviteter. Afslutningsvist fortalte vi om vores tilpassede kontraktmodel og handlingsplan. 

Vi havde som altid en god dialog med kunderne om vores ydelser i Statens Administration.

Regnskabsforum

Den 23. oktober afholdt vi Forum for Regnskabschefer i statslige institutioner. Scenen var sat på Nationalmuseet i København og der var deltagere fra 17 forskellige ressortområder med i alt mere end 60 fremmødte.

Dagen forløb med præsentation af Kundeportalen, vores nye hjemmeside og CAMPUS samt årsafslutningen. Ligeledes var opstart og standardisering af beskrivelse for debitor- og kreditorprocesser på programmet

Alt i alt var det en spændende dag i smukke omgivelser med masser af gode samtaler på tværs af institutionerne.

Find præsentationerne fra dagen.

Næste møde i Forum for Regnskabschefer er den 20. marts 2019, kl. 13-16. Det er GEUS, der er vært denne gang.

Kundetilfredshedsundersøgelsen 2018

I efteråret spurgte vi vores kunder om, hvor tilfredse de er med Statens Administration. Svarprocenten for årets Kundetilfredshedsundersøgelse var igen høj, nemlig 79 %.

På en skala fra 1- 5 er den gennemsnitlige tilfredshed 3,7. Det er en fremgang på 9 % i forhold til resultatet fra 2017, som i gennemsnit var 3,4. Resultatet for SAM Regnskab var i gennemsnit 3,5. Resultatet for SAM Løn og Refusion var i gennemsnit 3,8.

Der tegnede sig nogle klare tendenser i undersøgelsen, og ledelsen har på den baggrund udledt tre fokusområder:

 1. Kvalitet
 2. Kundehåndtering og kommunikation
 3. Ydelser og servicemål

Fokusområderne blev godt modtaget ved Kundeforum den 4. oktober, hvor direktør Trolle Klitgård Andersen og Per Helmer Roos præsenterede resultaterne for Statens Administrations kunder.

Vi vil gerne takke for besvarelserne, og for de mange gode og konstruktive bemærkninger. Dem vil vi bringe med videre i vores arbejde, så vi målrettet kan forbedre vores services.