Feriepengehensættelser for 2019

14-11-2018
Løn Statens Administration Refusion

Statens Administration tilbyder at beregne ferieforpligtelse for 2019


Såfremt man i forbindelse med årsskiftet ønsker at få Statens Administration til at beregne feriepengeforpligtelsen for 2019, bedes man udfylde nedenstående blanket og indsende den til samraploen@statens-adm.dk.

Vær opmærksom på, at blanketten skal være Statens Administration i hænde senest onsdag den 2. januar 2019.

Beregningen vil blive leveret til kunderne senest den 9. januar 2019, såfremt blanketten er modtaget rettidigt.

Hent Blanket til bestilling af ferieforpligtelse