Afskrivninger årsafslutning 2017

Kunder ved Statens Administration bedes melde afskrivninger ind så hurtigt, som det er muligt. Og senest 10. januar 2018.

Statens Administration har i tidsplanen for årsafslutning 2017 udmeldt, at afskrivninger og afstemninger af anlæg med bogføringsdatoen 30.12.2017 vil blive foretaget senest onsdag den 10. januar 2018.

Så snart I er klar til, at afskrivningerne kan køres, vil vi bede jer om at sende en mail til jeres respektive finansteam. I emnefeltet bedes I oplyse paragraf, bogføringskreds, og at mailen omhandler afskrivninger. For at sikre en effektiv proces opfordres I til at melde ind tidligst muligt.

Såfremt I har spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte jeres finansteam.

Se kontaktoplysninger til finansteams