Nyhedsbrev fra Team Refusion - februar 2018

Læs mere om sikker mail korrespondance, delvise timer ved sygdom og udbetalinger fra barselsfonden.

Husk at sikre, I har en sikker mail

Lovgivningen er således, at man ikke må sendes mails med personfølsomme oplysninger, medmindre modtagerens mailboks er sikker. Når vi sender sikker post til en mailadresse, som ikke er sikker, kan mailen derfor ikke afleveres.

I er derfor nødt til enten at sende en anden mailadresse, som er sikker, eller få jeres egen mailadresse opsat som sikker mail.

I bedes få en dialog med jeres it-afdeling eller sikkerhedsansvarlige, hvis I stadig ønsker, at vi skal sende f.eks. uddata og andet med personfølsomme oplysninger.

Delvise timer (sygdom) 

Vi vil rigtig gerne, at I får afleveret delvise timer senest den 12. i en måned. Hvis I ikke afleverer timerne, er vi nødt til at betragte det, som om medarbejderen er fuldtidssyg, hvilket giver tilbagebetalingskrav, hvis ikke det er korrekt. Vi bruger desværre en del ressourcer på at rykke efter delvise timer, og vi kan i stedet spare hinandens tid, hvis timerne afleveres rettidigt. 

Udbetaling fra barselsfonden, herunder omsorgsdage 

Institutioner, der er omfattet af § 2, kan hos Barselsfonden få refunderet en del af barselshavendes løn efter fast takst under dennes lønnede orlov i forbindelse med fødsel og adoption, herunder forlænget orlov ved brug af omsorgsdage og graviditetsbetinget sygdom før fødslen.

Det vil sige, at for at få refusion fra fonden på omsorgsdagene, så skal de ligge i forlængelse af barselsorloven med løn. Der kan maks. blive tale om 2 omsorgsdage.

Læs mere om udbetaling fra barselsfonden i bekendtgørelsen om Barselsfonden på retsinformation.dk 

Husk hurtigst muligt at indsende udbetalingsmeddelelser til os 

For at sikre, at kunderapporterne giver jer det bedst mulige overblik, er det vigtigt, at I hurtigst muligt indsender udbetalingsmeddelelser, som I modtager i jeres digitale postkasse, til os. Vi har desværre ikke mulighed for selv at fremsøge oplysningerne. Udbetalingsmeddelelser fremgår af jeres digitale postkasse.

Det er følgende refusionstyper, hvor vi har behov for udbetalingsbilag:

  • Løntilskud
  • Fleksjob – Kommunalt
  • Ressourceforløb
  • Personlig assistance
  • VokseneleverPlejeorlov
  • Dp133