Kom og hør om automatisering af processer og ny robotservice

Den 4. september 2018 inviterer Statens It sammen Statens Administration til gå hjem-møde om, hvordan vores kunder med fordel kan automatisere og standardisere processer ved hjælp af software-robotter

Nu sætter Statens It den nye robot-service, Robotics IT-arbejdsplads (RIA) i drift. Med den nye RIA-platform får vores kunder mulighed for ved hjælp af RPA-robotter (Robotic Process Automation) at automatisere enkel processer.

For at kunne automatisere manuelle processer kræver det i de fleste tilfælde en optimering af eksisterende processer; et arbejde der ofte er mere besværligt end den tekniske automatisering med robot teknologi. RPA bliver brugt i Statens Administration til manuelle og rutineprægede opgaver, som gentages igen og igen. Procesudvælgelse og optimering vil derfor være et centralt punkt på dagsordenen ved Gå hjem mødet.

Den nye robotplatform er udviklet i et tæt samarbejde mellem Statens It og Statens Administration, der har været pilot på RIA–platformen. Statens Administration har derudover haft fokus på at få skabt et setup for RPA-udvikling med Governance og leverance- og servicemodeller. Statens Administration har pt. 14 robotter i drift og flere under udvikling.

Agendaen for mødet

Del 1: Automatisering og standardisering af processer – en case-baseret indflyvning
Del 2: Hvordan kommer du i gang?
Del 3: Det kan I bruge Statens It og Statens Administration til

Praktisk

Gå hjem-mødet bliver afholdt den 4. september kl. 15.00-17.00 hos Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K, mødelokale 0033/35. Vi streamer også mødet til interesserede kunder på andre adresser.

Tilmelding

Skriv en mail til Brian Scherlund, Statens It, på bts@statens-it.dk og angiv gerne, om du deltager fysisk på Landgreven eller via Skype, så sender han en invitation tilbage til dig.