Nyhedsbrev fra Team Refusion - april 2018

26-04-2018
Statens Administration Refusion

læs om sygdom under graviditet, fædreorlov, ferie under sygdom og Udbetaling Danmarks mulighed for at modregne jeres refusion.

Sygdom under graviditet

Hvis din medarbejder bliver sygemeldt med graviditetsgener, skal du søge om refusion af barselsdagpenge og ikke sygedagpenge.

Når din medarbejder er syg pga. graviditet, kan du få refusion fra første fraværsdag. Din medarbejder skal give besked til dig på den første fraværsdag. Du kan herefter søge om refusion.

Du kan tidligst anmelde på den første sygedag, og du skal have det anmeldt senest 5 uger efter første fraværsdag. Det vil sige at Statens Administration skal have informationen senest 4 uger efter første fraværsdag.

Vi anbefaler, som altid, at I anmelder fraværet hurtigst muligt.

Jeres medarbejder får efterfølgende besked på at indsende dokumentation fra lægen. Dokumentationen er afgørende for, om I kan få refusion under sygdommen og medarbejderen barselsdagpenge.

OVERSKRIDELSE AF FRIST KAN KOSTE REFUSION

Vær opmærksom på, at hvis virksomheden overskrider fristen på 5 uger efter første fraværsdag, kan det få betydning for perioden med refusion.

Hvis du anmelder fraværet efter 5 ugers fristens udløb, kan du først søge om refusion fra det tidspunkt, hvor Udbetaling Danmark modtager anmeldelsen. 

Ny blanket på lønportalen 

Der er nu kommet en blanket til indsendelse af udbetalingsmeddelser. Det er de meddelser I får fra Kommunen om betaling af de forskellige refusionstyper. I kan vedhæfte flere bilag på denne blanket og den kræver ikke en 2. godkender. Vi henviser til at bruge denne i stedet for at indsende det på mail.

Fædreorlov

Vi oplever, at der er lidt forvirring omkring fædreorlov. Så derfor beskriver vi det nedenfor.

Hvordan er reglerne pr. 1. januar 2018? 

For en far eller medmor: 

Udgangspunktet er stadig, at en far eller medmor har ret til orlov i 2 uger efter fødslen. Din medarbejder må stadig godt vente med at starte sin fædreorlov, til barnet er kommet hjem fra hospitalet.

De 2 ugers fædreorlov kan også stadig efter aftale med dig holdes inden for de første 14 uger efter fødslen. Men fædreorloven skal ikke længere være i sammenhængende uger.

Det betyder, at din medarbejder efter aftale med dig kan holde orloven mere fleksibelt. Din medarbejder må nemlig gerne holde en uges orlov umiddelbart efter fødslen og holde den anden uges orlov i fx uge 4 efter fødslen.

Medarbejderen kan også efter aftale med dig holde orloven som enkeltdage fx i den første uge efter fødslen, i den tredje uge efter fødslen, i den femte uge efter fødslen osv., så længe at fraværet ligger inden for de første 14 uger efter fødslen.

Ferieafholdelse under sygdomsforløb

Ferien nærmere sig så vær igen opmærksom på følgende:

Hvis en sygemeldt medarbejder ønsker at holde ferie i sygdomsperioden, bør man som arbejdsgiver tage nogle forholdsregler. I den Personaleadministrative vejledning (PAV) står således:

”Når en sygemeldt medarbejder ønsker at holde ferie, bør arbejdsgiveren - som betingelse for at imødekomme anmodningen - kræve, at medarbejderen kontakter kommunen, før ferien påbegyndes, og aftaler en "teknisk raskmelding". Den "tekniske raskmelding" sikrer arbejdsgiveren mod, at der starter en ny arbejdsgiverperiode, hvis medarbejderen kommer tilbage fra ferie og fortsat er sygemeldt.”

Når der afholdes ferie under en sygdomsperiode, er der ikke ret til refusion. I skal derfor huske at give os besked om ferieafholdelsen. Dette kan ske enten via indsendelse af blanket eller indberetning i tidsregistreringssystemet – alt efter hvordan I normalt indberetter til os.

Nu kan Udbetaling Danmark modregne i jeres refusion 

Hvis I ved en fejl har fået for meget barselsrefusion, vil Udbetaling Danmark fra den 26. marts 2018 automatisk modregne i jeres udbetalinger.

Det betyder, at I vil få udbetalt mindre i refusion eller slet ingen, hvis I skylder Udbetaling Danmark barselsrefusion. Modregningen kan foretages på tværs af medarbejdere. Det vil sige, at hvis I har fået udbetalt for meget i refusion for en medarbejder, kan modregningen ske i forbindelse med udbetaling af refusion til en anden medarbejder.

I har tidligere modtaget et brev med en afgørelse fra Udbetaling Danmark, hvis I har fået for meget udbetalt.

I vil få et nyt brev hver gang, Udbetaling Danmark modregner i refusionen, og I vil også fortsat få et brev, hver gang Udbetaling Danmark udbetaler barselsrefusion. Alle breve, I modtager, vedrører én medarbejder, og brevene kommer altid til jeres digitale postkasse.