Midlertidig lukning for indberetning af barselsrefusion

29-03-2017
Statens Administration Regnskab Refusion

På grund af omlægning af Barselsfonden vil der i en periode være lukket for indberetninger af barselsrefusion.

Finansministeriet arbejder aktuelt på en omlægning af Barselsfonden. Dette arbejde har nødvendiggjort, at Statens Administration i en periode må lukke for indberetninger af barselrefusion via blanketten hertil.

Det forventes, at der igen vil blive åbnet for indberetninger indenfor 6-8 uger.
Refusionsberettigede institutioner, der ikke kan søge om barselsrefusion i perioden grundet lukningen, vil naturligvis få udbetalt deres refusion med tilbagevirkende kraft.

Statens Administration vil give besked på hjemmesiden, når blanketten igen kan bruges.