Opfordring til klargøring af anmodning om barselsrefusion

06-07-2017
Statens Administration Refusion

Statens Administration forventer, at det fra medio august 2017 igen vil være mulig at indberette barselsrefusion, da den nye bekendtgørelse på området vil ligge klar herfra.

Som følge af omlægningen af barselsordningen som pågår i Finansministeriet, har Statens Administration i en periode været nødsaget til at lukke for muligheden for at indberette barselsrefusion.

Statens Administration forventer, at det fra medio august 2017 igen vil være mulig at indberette barselsrefusion, da den nye bekendtgørelse på området vil ligge klar herfra.

Vi opfordrer derfor til, at alle institutioner, som indberetter via Statens Administrations hjemmeside, allerede nu klargør deres barselsanmodning og søger umiddelbart efter åbning, som vil blive nærmere annonceret på hjemmesiden. Det vil være de samme personalegrupper som tidligere, der kan søges refusion for og indberetningen vil foregå på samme blanket som tidligere.

Der gøres opmærksom på, at fristen for indberetning af 1. kvartal 2017 samt efterregulering af 2. kvartal 2016 udløber den 31. august 2017, hvorfor der denne gang kun bliver en meget kort periode at indberette i.

Institutioner, som anvender SLS, skal ikke foretage sig yderligere.