Henvendelser vedr. Pension, forsikring og SU-gæld

23-01-2017
Statens Administration

Da vi stadig modtager mange henvendelser om Lån, tilskud og støtte, Forsikring, Pension og SU-Gæld, skal vi gøre opmærksom på, at disse områder pr. 1. oktober er overdraget til Udbetaling Danmark.

Den 1. oktober 2016 blev Statens Administrations Finansservicecenter myndighedsoverdraget til Udbetaling Danmark under ATP.

I praksis betyder det, at alt indhold samt kontaktinformation vedr. Lån, tilskud og støtte, Forsikring, Pension og SU-Gæld er fjernet fra statens-adm.dk, hvorefter alt indhold fremover skal findes på borger.dk og virk.dk på følgende sider:

Lån, Tilskud og Støtte >>

Forsikring >>

Pension >>

SU-lån >>