Ændring i regnskabserklæring for periode 12

06-01-2017
Statens Administration Løn Regnskab

For at sikre en stabil årsafslutning har SAM i lighed med sidste år foretaget en præcisering og prioritering af regnskabserklæringen for periode 12, i forhold til oprindeligt udmeldt.

Periode 12 nærmer sig sin afslutning, og SAM skal til at lave regnskabserklæring for periode 12.

For at sikre en stabil årsafslutning har SAM i lighed med sidste år foretaget en præcisering og prioritering af regnskabserklæringen for periode 12, i forhold til oprindeligt udmeldt.

Regnskab

Punkt 0 Bogføringsspecifikke forhold – fastholdes i p.12 (fast indhold)

Punkt 1 Er der overensstemmelse mellem SKS og NS – fastholdes i p.12

Punkt 2 Er der overensstemmelse mellem SLS og NS – fastholdes i p.12

Punkt 4 Har afstemning af debitorer givet anledning til bemærkninger – Afstemning af moduler fastholdes i p. 12, mens kommenteringen af åbne poster, mv. udskydes til p.13

Punkt 5 Har afstemning af kreditorer givet anledning til bemærkninger – Afstemning af moduler fastholdes i p. 12, mens kommenteringen af åbne poster, mv. udskydes til p.13

Punkt 8 Har afstemning af bankmodulet givet anledning til bemærkninger, i givet fald hvilke – fastholdes i p.12

Punkt 9 Er lønnen indlæst – fastholdes i p.12

Punkt 10 Har momssandsynliggørelsen givet anledning til bemærkninger – Rapporten vedhæftes uden kommentarer for p. 12, mens den kommenterede rapport udskydes til p.13

Røde tal i debet/kredit kontrollen gennemgås og kommenteres – fastholdes i p.12

Beholdningsafstemninger – fastholdes i p.12. Dog kan enkelte områder blive udarbejdet efter d. 18. januar og dermed vedhæftet senere.

Løn

Punkt 14 Indeholder SLS alt rettidigt modtaget materiale – fastholdes i p.12

Punkt 15 Er der rettidigt foretaget ansøgning for refusionsanmodninger – fastholdes i p.12

Punkt 16 Feriepengeforpligtigelsen er beregnet – fastholdes for p. 12

Punkt 18 Er e-indkomst for perioden afstemt – fastholdes til p.12

Punkt 19 Lønteamets øvrige bemærkninger til perioderegnskabet – fastholdes til p.12


De punkter, der udskydes, vil blive fremsendt med regnskabserklæringen for periode 13.

Såfremt at I har et særligt behov for, at vi prioriterer den fulde regnskabserklæring for periode 12, bedes I kontakte senest tirsdag den 10. januar kl. 10.