Revisionserklæring

Erklæring fra Finansministeriets kontor for Revision og Tilsyn (KRT) vedrørende Statens Administrations opgavevaretagelse i 2016.

KRT's konklusion i revisionserklæringen er følgende:

Det er på baggrund af den udførte revision af ovenstående processer vores opfattelse, at SAM samlet set overholder det aftalte opgave- og ansvarssplit, samt at SAM har sikret udførelsen af væsentlige interne kontroller for de områder, som KRT har revideret i 2016. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Hent Erklæring fra Finansministeriets kontor for Revision og Tilsyn (KRT) vedrørende Statens Administrations opgavevaretagelse i 2016