Ny organisering i SAM Regnskab

28-02-2017
Statens Administration Løn Regnskab

I løbet af 2016 har vi som en del af udflytningen af Statens Administration etableret en procesopdelt organisering af regnskabsområdet. Nu går vi ind i et nyt år og tager et naturligt næste skridt og styrker vores opgaveløsning yderligere.

Pr. 1. marts 2017 fusioneres debitor- og finansområdet, hvorefter opgavevaretagelsen vil blive løst i to nye teams: Finansteam 1, der har Ellen Nina Hansen som teamleder, og Finansteam 2, der har Barbara Macdonald Arnskov som teamleder. Opgaveporteføljen er paragrafopdelt og svarer alt overvejende til fordelingen på kreditorområdet.
Nedenfor fremgår de to teams ansvarsfordeling og kontaktoplysninger:

Finansteam 1
Teamleder Ellen Ninna Hansen
Telefon 72 31 13 84
E-mail

§ KunderGruppeE-mailTelefon
6 og 8

Finans 1

Gruppe 1

22 28 69 11
12, 22 og 24

Finans 1

Gruppe 2

22 28 69 12
5, 17 og 21

Finans 1

Gruppe 3

22 28 69 13

 

Finansteam 2
Teamleder Barbara Macdonald Arnskov
Telefon 41 87 87 15
E-mail

§ KunderGruppeE-mailTelefon
10, 14, 15 pg 16

Finans 2

Gruppe 1

22 28 69 07
7, 11 og 29

Finans 2

Gruppe 2

22 28 69 08
19, 20 og 28

Finans 2

Gruppe 3

22 28 69 09

Telefontiden er mandag til torsdag kl. 10.00-14.00 og fredag kl. 10.00-13.00


Årlig regulering af afhændede anlæg
Som en af de første fælles finansopgaver vil Statens Administration efter den 14. marts 2017 foretage afhændelse af solgte anlæg. Hvilket betyder, at solgte anlæg på balancen udlignes mellem anskaffelser og afhændelser med primo korrektioner. Anlæggene inaktiveres efterfølgende på anlægskortet.

For yderligere oplysninger hent Vejledning om Årlig regulering af afhændede anlæg.

Statens Administration vil inden udgangen af 1. kvartal 2017 foretage likviditetsflytning mellem FF5 uforrentet konto og FF7 finansieringskonto. Beregningsgrundlaget vil forud for flytning af likviditeten blive fremsendt til godkendelse hos kunden.