Feriepenge af lovligt forsinkede efterbetalinger

Læs om regler for morarenter i forbindelse med efterregulering af feriegivende løn.

Uddrag af nyhedsbrev fra Moderniseringsstyrelsen vedrørende feriepenge og morarenter:

”Når en ansat er fratrådt og i de efterfølgende måneder får udbetalt efterregulering af feriegivende løn, vil FerieKonto opkræve morarenter af for sent indbetalte feriepenge.

Der kan ske fritagelse for pålæg af morarenter i en række tilfælde, der anses for "lovligt forsinkede efterreguleringer".

Eksempler herpå ifølge vejledning til indberetning til eIndkomst er:

  • Bonus 
  • Provision 
  • Udbetaling af overtidsbetaling

Det kan nu lade sig gøre at indberette en indikator i SLS, så der markeres for lovligt forsinket efterregulering.”

Fremtidige indberetninger til SAM

  • Der vil ikke blive beregnet morarenter i forbindelse med den almindelige ferieafregning, såfremt afregningen sker i måneden efter fratrædelsen (1. eller 2. kørsel).
  • Ved senere efterreguleringer, som medfører feriepenge af efterbetalinger, beregner Feriekonto altid morarenter, medmindre der bliver indberettet en kode, der betyder, at det er ”lovligt forsinkede efterbetalinger”. Hvis ikke der skal beregnes morarenter af en efterregulering, skal institutionen indsende en blanket med angivelse af, at der ikke skal beregnes morarenter, fordi der er tale om ”lovligt forsinkede efterbetalinger”. Indsendelse af blanketten skal ske til afleveringsfristen for samme lønkørsel, som udbetalingen af efterreguleringen finder sted. Angivelse kan ske i bemærkningsfeltet på den valgte blanket.
  • Hvis ikke der angives til SAM på indberetningstidspunktet, at der er tale om ”lovligt forsinkede efterbetalinger”, vil FerieKonto altid beregne morarenter ved efterbetalinger. Det vil som udgangspunkt ikke være muligt at ændre efterfølgende.
  • Anbefalingen er derfor, at institutionen i alle tilfælde af efterreguleringer til fratrådte medarbejdere tager stilling til, om det er lovligt forsinkede efterbetalinger og får det angivet ifm. indberetningen til SAM.