Nyt fra Brugerstyring

18-08-2017
Løn Regnskab

Moderniseringsstyrelsen har udviklet et nyt brugeradministrationsmodul til SLS og HR-Løn, der implementeres for Statens Administrations kunder i september 2017.

Moderniseringsstyrelsen har som tidligere udmeldt udviklet et nyt brugeradministrationsmodul til SLS og HR-Løn. Implementeringen af det nye system betyder, at I som institution selv decentralt skal håndtere brugerstyringen til både SLS og HR-Løn.

Det er Moderniseringsstyrelsen, der forestår den kommende implementering og etablering af brugeradgang til det nye system – Brugerstyring Løn (BSL). Implementeringen og overgangen til det nye system er for SAM’s kunder fastsat til september 2017, i tilknytning til 2. lønkørsel.

Moderniseringsstyrelsen udsendte mandag den 14. august 2017 en mail til jer, der indeholdte materiale om det kommende forløb. Mailen indeholdte bl.a. dokumentet ’Forberedelse af overgang Lokal brugerstyring', som vi selvfølgelig anbefaler, at I gennemgår, i så god tid som muligt.

Læs mere om det nye brugeradministrationsmodul på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside