Nyt forum for Regnskabschefer

03-04-2017
Statens Administration Løn Regnskab

Torsdag d. 23. marts blev der afholdt første møde i Forum for Regnskabschefer, som skal være forum for udveksling af ideer og erfaringer på regnskabsområdet.

Forummet er etableret på baggrund af et ønske om, at udvikle et stærkt partnerskab mellem Statens Administration og vores kunder, samt et ønske om at skabe et forum, hvor regnskabschefer kan drøfte regnskabsmæssige problemstillinger. Formålet med dette forum er at sikre den fortsatte udvikling af Statens Administration gennem løbende dialog, hvor ændringer til og udvikling af ydelser og leverancer kan drøftes.

Til det første møde deltog 42 regnskabschefer fra ministerområderne og 11 medarbejdere fra Statens Administration (SAM). En af deltagerne, Lars Sejer Nielsen, der er regnskabschef i Udenrigsministeriet mener, at etablereingen af forummet vil komme til at gavne regnskabssamarbejdet på tværs i staten:

"Etableringen af SAM var første spadestik, de næste steps vil være at høste effektiviseringsgevinster og tankegangen om staten som koncern. Det er derfor vigtigt, at vi alle bidrager til en fælles retning, dette gøres bedst i fællesskab. Til forskel for Kundeforum, så skal forum for regnskabschefer være et mere udførende organ og danne retning for de gode eksempler."

Effektivisering – med fokus på processerne

Et af de emner, som blev drøftet på torsdagens forum, var samarbejdet omkring de mange processer på regnskabsområdet. Og netop en bedre fælles forståelse for processerne er et vigtigt omdrejningspunkt for forummet, mener direktør i SAM, Trolle Klitgård Andersen:

Alle medlemmer i forummet arbejder efter de samme processer; forskellen er blot, at vi inden for hver proces udfører en række forskelige opgaver. En fælles forståelse på tværs er forudsætningen for, at vi kan gøre arbejdsgangene så effektive som muligt, og samtidig sikre, at vi sammentænker de ønsker, som vi har til udvikling og procesoptimering”.

Også Lars Sejer Nielsen mener at fokus på processerne og opgavesplittet er vigtigt:

"Det er vigtigt, at man starter med de grundlæggende processer. Jeg tror, at mange søger definitionen på et mere præcist opgavesplit mellem kunden og SAM, og indimellem også mellem SAM og SAM, altså hvor går skillelinjen mellem de enkelte teams i SAM."

Et partnerskab

Trolle Klitgård Andersen lægger vægt på, at forummet ikke er SAM’s forum, men er tænkt som et forum, bestående af en statslig medlemskreds, hvor møderne kan gå på skift mellem institutionerne:

"Det her er ikke SAM forum, men resultatet af et partnerskab. Hvad agendaen bliver på de enkelt møder, er noget som vi i forummet bliver enige om undervejs. Tanken er, at mødet går på skift hos institutionerne, f.eks. holder vi næste møde i forummet Udenrigsministeriet".

Kommende forum i Campus

Forum for Regnskabschefer bliver om kort tid oprettet som en gruppe i Campus. Her vil alt materiale fra forummets møder blive lagt ind. Alle forummets medlemmer vil få besked, når Campus-siden er etableret. Indtil da kan materiale fra forummet findes på statens-adm.dk herunder:
Gå til Forum for Regnskabschefer >>