Overdragelse af opgaver til Udbetaling Danmark

06-09-2016
Statens Administration

Fra 1. oktober overdrages en række opgaver og ordninger inden for SU, forsikring, pension og lån, tilskud og støtte fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark overtager fra 1. oktober 2016 en række opgaver fra Statens Administration og følgende ordninger vil derfor efter 1. oktober 2016 blive administreret af Udbetaling Danmark:

  • SU-gæld
  • Tjenestemandspension
  • Sygedagpengeforsikring
  • Bolig tilskud, lån og garantier
  • Erhverv tilskud, lån og garantier
  • Fiskerilån
  • Jordbrugslån

Ændringen har ingen betydning for din sagsbehandling, lån eller ud- og indbetalinger, og du skal derfor ikke foretage dig yderligere i forbindelse med overdragelsen. Efter 1. oktober 2016 kan du finde alle informationer om netop din ordning på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du også kan finde Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål.