Information fra Løn - bestilling via Lønportalen

Det er konstateret, at der fortsat er en del bestillinger, som indsendes via ”Digitale lønblanketter”. Den korrekte bestillingsmetode er via Lønportalen.

Lønportalen blev implementeret i 2015 til sikring af, at lønordrer sendt til SAM er funktionsadskilt godkendt hos kunden – dvs. at bestillingen skal godkendes af 2. godkender. Den tidligere blanketløsning for indsendelse af lønordrer er dog i en overgangsperiode stadig i brug for enkelte kunder efter aftale med SAM og med den forudsætning, at kunden i sin lønkontrolplan har beskrevet kompenserende kontrolforanstaltninger. Løsningen kan derfor ikke fjernes fra hjemmesiden endnu.

Med virkning fra den 21. november 2016 er systemet tilrettet, således at kunder, som benytter Digitale lønblanketter og som ikke har en aftalt undtagelse om ikke at benytte Lønportalen, vil få bestillingen afvist, når der trykkes på SEND. Herefter skal bestillingen gentages forfra i Lønportalen. Hvis man vælger blanketten fra oversigten, vil det dog ikke være muligt allerede dér.

Samtidig har revisionen påpeget, at der ikke kan bestilles lønordrer via mail eller telefon. Evt. bestillinger ad disse kanaler vil derfor blive returneret med anmodning om genbestilling via Lønportalen.

Med venlig hilsen

Statens Administration, Løn