Status på Løn og Regnskab i Hjørring

Læs i dette nyhedsbrev en kort status på Løn og Regnskab - og på opbygningen af Statens Administration i Hjørring.

Nyhedsbrev udsendt d. 8. juli 2016

Status på opbygningen i Hjørring

Kære kunder og abonnenter

Opbygningen af Statens Administration i Hjørring går godt, og vi er forud for tidsplanen. 130 medarbejdere er ansat pr. 1. juni, og en stor del af opgaverne er overdraget fra København til Hjørring.

På rekrutteringsområdet kan vi med glæde konstatere, at der i Nordjylland fortsat er mange fagligt kvalificerede ansøgere med stor interesse for vores stillinger. Vi forventer at ansætte ca. 40 medarbejdere, som starter den 1. oktober. Derudover vil vi supplere med løbende ansættelser i resten af transitionsperioden – i det omfang, der vil være behov for det.

I kan læse mere om status på løn- og regnskabsområdet i nyhedsbrevet herunder.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer en rigtig god sommer. Jeg glæder mig til en fortsat god og konstruktiv dialog med jer om den videre opbygning af Statens Administration i Hjørring.

Med venlig hilsen

Trolle Klitgård Andersen
Direktør


Status på Løn

Vi har i Løn pr. 1. juni ansat 43 medarbejdere fordelt på 2 lønteams og 1 refusionsteam.

Fremadrettet vil der ikke være nogen direkte kundeansvarlige medarbejdere, men derimod en gruppe på 4-6 lønkonsulenter, der alle kender jer som kunde.

Der vil fra 1. august igen være åbent for telefonkontakt mellem kl. 10-14. Nærmere information om telefonnumre følger snarest.

Kontakt til lønledelsen i Hjørring >>

Status på Regnskab

Vi har i Regnskab pr. 1. juni ansat 68 medarbejdere fordelt på 47 medarbejdere i kreditor, 19 medarbejdere i debitor samt 2 kontorchefer.

Alle planlagte kreditorprocesser, herunder Rejs Ud udbetalinger, er overdraget til Hjørring pr. 1. juni 2016 og kundekontakten for kreditorområdet varetages fra Hjørring.

Debitorprocesserne er i juni måned påbegyndt overdraget til Hjørring og forventes endeligt overdraget ultimo august. Kundekontakten for debitorområdet varetages fra Hjørring, dog med undtagelse af Nets kunder, som først overdrages i august.

Opgavetilgangen i Hjørring løses i processer. Det betyder, at I som kunde bliver betjent af en mindre gruppe af medarbejdere, der alle kender jer som kunde. Der er ligeledes en ansvarlig teamleder for hver enkelt kunde. Det er muligt at kontakte både debitor- og kreditormedarbejdere telefonisk på tlf. 33 92 98 00, hvor receptionen vil stille jer om til en af de medarbejdere, der betjener netop jer som kunde. Det vil også være muligt at kontakte den enkelte teamleder jf. nedenstående kontaktoplysninger:

Kontakt til regnskabsledelsen i Hjørring >>

Alle opgaverne vedrørende Finans løses på nuværende tidpunkt i København og Viborg.