Justering af ØSC og FSC

På baggrund af rekrutteringen i Hjørring, justeres organiseringen i Løn og Regnskab i København, så vi i de kommende måneder kan sikre den bedst mulige drift for kunderne.

Nyhedsbrev - Nyt fra Statens Administration - udsendt 21. januar 2016.

Løn og Regnskab justerer organiseringen

Vi kan med glæde konstatere, at der i Nordjylland har været et godt rekrutteringsgrundlag; både hvad angår antallet af kandidater og kandidaternes kompetencer. Vi forventer, at ca. 50 medarbejdere starter i Statens Administration i Hjørring d. 1. marts og yderligere ca. 20 medarbejdere d. 1. april.

På baggrund af første rekrutteringsbølge har vi valgt at justere organiseringen i Løn og Regnskab i København, så vi i de kommende måneder kan sikre den bedst mulige drift for kunderne.

Du kan i de to nyheder herunder læse mere om, hvordan vi i ØSC Løn omorganiserer løndriftscentret og hvordan vi i ØSC Regnskab har valgt at organisere os, herunder vores opgaveprioritering, organisering af driften og sammensætning af ledelsesgruppen.

Justering af organiseringen i ØSC Løn

Statens Administration har besluttet at omorganisere løndriftscenteret i Statens Administration fra ultimo januar 2016, hvor vi går fra en kundeorienteret til en procesorienteret organisering.
Som kunde hos Statens Administration vil det betyde konkrete ændringer i forhold til samarbejde og kundeansvar, kontaktmodel og håndhævelse af tidsfrister.

Læs mere >>

Justering af organiseringen i ØSC Regnskab

I ØSC Regnskab vil justeringerne i organiseringen af driften tage udgangspunkt i, i det omfang det er muligt, at fastholde kundestrukturen, hvor én medarbejder har den primære kontakt til kunden.
Derudover indebærer justeringerne ændringer på håndteringen af driften, hvor der er rekrutteret yderligere bemanding for at fastholde driften.

Læs mere >>