Ændring i regnskabserklæring for periode 12

Grundet nødvendig prioritering af opgaverne har vi valgt at justere indholdet i regnskabserklæringen for periode 12, i forhold til oprindeligt udmeldt.

Periode 12 nærmer sig sin afslutning, og vi i ØSC skal til at lave regnskabserklæring for periode 12.

Grundet nødvendig prioritering af opgaverne har vi valgt at justere indholdet i regnskabserklæringen for periode 12, i forhold til oprindeligt udmeldt.

Regnskab

Punkt 0 Bogføringsspecifikke forhold – fastholdes i p.12 (fast indhold)

Punkt 1 Er der overensstemmelse mellem SKS og NS – fastholdes i p.12

Punkt 2 Er der overensstemmelse mellem SLS og NS – fastholdes i p.12

Punkt 4 Har afstemning af debitorer givet anledning til bemærkninger – udskydes til p.13

Punkt 5 Har afstemning af kreditorer givet anledning til bemærkninger – udskydes til p.13

Punkt 9 Er lønnen indlæst – fastholdes i p.12

Punkt 10 Har momssandsynliggørelsen givet anledning til bemærkninger – udskydes til p.13

Røde tal i debet/kredit kontrollen gennemgås og kommenteres – fastholdes i p.12

Beholdningsafstemninger – udskydes til p.13

Løn

Punkt 14 Indeholder SLS alt rettidigt modtaget materiale – fastholdes i p.12

Punkt 15 Er der rettidigt foretaget ansøgning for refusionsanmodninger – fastholdes i p.12

Punkt 16 Feriepengeforpligtigelsen er beregnet – fastholdes for p. 12

Punkt 18 Er e-indkomst for perioden afstemt – fastholdes til p.13

De punkter der udskydes, vil blive fremsendt med regnskabserklæringen for periode 13.

Såfremt I har et særligt behov for at vi prioriterer den fulde regnskabserklæring for periode 12, bedes I kontakte jeres Regnskabsteamleder senest fredag den 15. januar kl. 12.