Servicebeskrivelser beskriver services og værdiskabelse hos kunden

Statens Administration har i løbet af 2020 udarbejdet en række servicebeskrivelser, der beskriver den service der leveres inden for hver af Statens Administrations fagområder.

For eksempel beskrives vores standardservices såvel som vores tilkøbsydelser. Desuden oplyses kunderne om, hvilke snitflader der eksisterer mellem Statens Administration og kunden, og der gives en beskrivelse af hvordan standardopgaver udføres. Servicebeskrivelserne har til sigte at beskrive den værdi som Statens Administration tilføjer ved håndtering af opgaven.

Der er i alt udarbejdet 20 servicebeskrivelser:

2 på løn- og refusionsområdet.
14 på regnskabsområdet.
2 vedrørende services der tilbydes i Kunder og Kvalitet (servicedesk og RPA)
2 der beskriver vores servicemål på hhv. regnskabsområdet og løn- og refusionsområdet