Statens Administration ændrer i nuværende blanketter og opretter nye i Lønportalen

27-01-2023
Statens Administration Løn

I december tog Statens Administration en ny Lønportal i brug. Som led i den løbende kvalitetssikering af Statens Administrations blanketter, er Lønportalen nu opdateret med nye blanketter samt ændringer af nogle eksisterende. I det følgende kan I læse, hvilke ændringer og nye blanketter, der er tale om.

Ændringer af eksisterende blanketter

  • Blanketten Indberetning af fastløntræk er fjernet. Fremover skal I anvende Andre indberetninger eller Masseindberetninger til indberetning af fastløntræk.
  • Blanketten Ændring af medarbejderoplysninger er fjernet. Fremover skal I anvende Andre indberetninger til indberetning af ændringer i medarbejderoplysninger.
  • På blanketten PENSAB er der tilføjet yderligere felter for at sikre fyldestgørende oplysninger i forbindelse med opstart af en pensionssag.

Nye blanketter

  • Statens Administration har tilføjet blanketten PENSAB – øvrige oplysninger vedr. tjenestemænd. I skal benytte denne blanket til indmelding af ændringer i PENSAB.
  • Hvis I modtager tilkøbsydelser, skal I anmode om ferieafregning via blanketten Tilkøb: Ferieafregning. Øvrige tilkøbsindmeldinger indsendes på blanketten Tilkøb: Øvrigt.

I kan altid få et overblik over tilgængelige lønblanketter, og hvordan de skal anvendes, i oversigten på vores hjemmeside.

Læs mere om lønportalen på statens-adm.dk