Ønsker I hjælp til beregning af feriepengeforpligtelsen i forbindelse med årsafslutningen 2022?

12-10-2022
Statens Administration Løn

Indsend blanket senest den 2. januar 2023 og lad Statens Administration beregne feriepengeforpligtelsen for jer.

Udfyld nedenstående blanket og indsend den til , hvis I ønsker at få beregnet feriepengeforpligtelsen af Statens Administration med udgangspunkt i gennemsnitsmetoden for 2021.

Vær opmærksom på, at blanketten skal være Statens Administration i hænde senest mandag den 2. januar 2023.

Beregningen foretages og sendes retur til jer senest den 9. januar 2023, såfremt blanketten er modtaget rettidigt. Opgaven afregnes i forhold til anvendt tid.

Hent blanket til bestilling ifm. beregning af ferieforpligtelse

Gennemsnitsmetoden

Feriepengeforpligtelsen registreres ud fra den gældende vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser.

Ved gennemsnitsmetoden tages der udgangspunkt i, at den enkelte medarbejder i gennemsnit har 9,5 feriedage til gode. Som også tidligere skal der foretages en sandsynlighedsvurdering af, hvorvidt anvendelse af 9,5 feriedage i beregningen giver et retvisende billede af feriepengeforpligtelsen for den givne institution.

Der henvises i øvrigt til Økonomistyrelsens vejledning ’Den regnskabsmæssige håndtering af feriepengeforpligtelsen’ af december 2021, hvori det beskrives, hvorledes feriepengeforpligtelsen håndteres i henhold til den nye ferielov.

Hent Økonomistyrelsens vejledning