Nyhedsbrev Løn – marts 2020

31-03-2020
Løn

Ændringer, som følge af digitalisering, effektivisering og standardisering.

Statens Administration er i fuld gang med at digitalisere arbejdsgange og processer, herunder også implementeringen af Statens HR. Digitaliseringen er blevet fremskyndet pga. COVID-19 og de tiltag, som gør, at vi arbejder hjemmefra. En del af ændringerne er interne, men der er også enkelte ting, som enten allerede har fået betydning for jer, eller som på sigt kan få betydning.

 

  • Fremdaterede ansættelser, som vi hidtil har ventet med at sagsbehandle indtil den måned, hvor der udbetales den første løn, vil fremover blive sagsbehandlet til førstkommende lønkørsel, hvis de er modtaget til afleveringsfristen. Dette sker i forvejen for de kunder, som benytter Statens HR.

    Hvis I har en aftalt afvigelse fra den tidligere standard, vil I blive kontaktet af teamlederen.

    Konsekvenserne for jer kan være, at I skal revidere jeres lønkontrolplan, hvis der her står, at I altid laver jeres del af kontrollen i lønudbetalingsmåneden.

    Kunder, som benytter Løn- og omkostningsfordelingsværktøjet vil fremover blive fri for at afvente indberetningen i lønsystemet og kan derfor i højere grad benytte værktøjet.  

 

  • Løntræk, som f.eks. kantinetræk, personaleforeninger o.lign. har vi tidligere anbefalet at afvente indsendelse af, indtil der er en løn at trække i. Dvs. for månedslønnet personale indsendes bestillingen via lønportalen til en 2. lønkørsel i stedet for til en 1. lønkørsel. For timelønnet personale bør løntrækket indberettes til en lønkørsel, hvor der udloddes timer.

 

Hvis der indberettes løntræk til en lønkørsel, hvor der ikke er en løn at modregne i, vil der fremkomme en negativ lønseddel med et skyldigt beløb. Det medfører ekstra arbejdsgange hos jer og hos os, som kan undgås. Vi tillader os derfor at gøre opmærksom på dette forhold endnu en gang.