Servicemål for regnskab

Bannerbillede for Servicemål for regnskab

Formålet med denne servicebeskrivelse er at give eksisterende, såvel som nye kunder, indsigt i Statens Administrations målsætning vedrørende målopfyldelse på udvalgte driftsopgaver.

Servicemål i Statens Administration

Statens Administrations servicemål afspejler den service som kunden kan forvente. Kunden kan via Kundeportalen tilgå relevante rapporter. Kundeportalen er Statens Administrations CRM-system og understøtter samarbejde og kommunikation mellem kunden og Statens Administration.

Læs mere om Kundeportalen 

De aftalte servicemål bliver desuden løbende drøftet med kunderne på de kundefora som afholdes halvårligt.

Opgavesplittet mellem Statens Administration og kunder, vedrørende de enkelte fagområder, er yderligere beskrevet i Epicenteret.

Kontakt

For yderligere information om ovenstående målsætninger, så er kunden altid velkommen til, at kontakte Statens Administrations direktionssekretariat på .

Tilsvarende kan kunden tilgå egen kundeaftale for nærmere information omkring opgavevaretagelse ved Statens Administration. Adgang hertil kan tilgås via Kundeportalen.

Kreditortransaktioner

Købsfakturaer og købskreditnotaer er bogført indenfor 3 arbejdsdage fra modtagelse af opgaven.

 

Rejseafregninger

Rejseafregninger bogføres inden 3 arbejdsdage fra modtagelse af opgaven.

Debitortransaktioner

Behandling af salgsfakturaer er bogført indenfor 3 arbejdsdage fra modtagelse af opgaven.

 

Perioderegnskab

Udarbejdelsen af perioderegnskab udarbejdes indenfor den aftalte frist.

 

DDI stamdata

Behandling af DDI-posteringer stamdata er foretaget indenfor 2 arbejdsdage fra modtagelse af opgaven.

Bankafstemning

Banker er afstemt rettidigt.

 

DDI posteringer

Posteringer via DDI bogføres inden 3 arbejdsdage fra modtagelse af opgaven.