Servicemål for regnskab

Bannerbillede for Servicemål for regnskab

Formålet med denne servicebeskrivelse er at give eksisterende, såvel som nye kunder, indsigt i Statens Administrations målsætning vedrørende målopfyldelse på udvalgte driftsopgaver.

Servicemål i Statens Administration

Statens Administrations servicemål afspejler den service som kunden kan forvente. Kunden kan via Kundeportalen tilgå relevante rapporter. Kundeportalen er Statens Administrations CRM-system og understøtter samarbejde og kommunikation mellem kunden og Statens Administration.

Kundeportalen kan tilgås via Statens Administrations hjemmeside på www.kundeportal.statens-adm.dk

De aftalte servicemål bliver desuden løbende drøftet med kunderne på de kundefora som afholdes halvårligt.

Opgavesplittet mellem Statens Administration og kunder, vedrørende de enkelte fagområder, er yderligere beskrevet i Epicenteret.

Kontakt

For yderligere information om ovenstående målsætninger, så er kunden altid velkommen til, at kontakte Statens Administrations direktionssekretariat på .

Tilsvarende kan kunden tilgå egen kundeaftale for nærmere information omkring opgavevaretagelse ved Statens Administration. Adgang hertil kan tilgås via Kundeportalen.

Kreditortransaktioner

Købsfakturaer og købskreditnotaer er bogført indenfor 3 arbejdsdage fra modtagelse af opgaven.

 

Rejseafregninger

Rejseafregninger bogføres inden 3 arbejdsdage fra modtagelse af opgaven.

Debitortransaktioner

Behandling af salgsfakturaer er bogført indenfor 3 arbejdsdage fra modtagelse af opgaven.

 

Perioderegnskab

Udarbejdelsen af perioderegnskab udarbejdes indenfor den aftalte frist.

 

DDI stamdata

Behandling af DDI-posteringer stamdata er foretaget indenfor 2 arbejdsdage fra modtagelse af opgaven.

Bankafstemning

Banker er afstemt rettidigt.

 

DDI posteringer

Posteringer via DDI bogføres inden 3 arbejdsdage fra modtagelse af opgaven.