Servicemål for løn og refusion

Bannerbillede for Servicemål for løn og refusion

Formålet med denne servicebeskrivelse er at give eksisterende, såvel som potentielle kunder, indsigt i Statens Administrations målsætning vedrørende målopfyldelse på udvalgte driftsopgaver.

Servicemål i Statens Administration

Statens Administrations servicemål afspejler den service som kunden kan forvente. Kunden kan via Kundeportalen tilgå relevante rapporter. Kundeportalen er Statens Administrations CRM-system og understøtter samarbejde og kommunikation mellem kunden og Statens Administration.

Kundeportalen kan tilgås via www.kundeportal.statens-adm.dk

De aftalte servicemål bliver desuden løbende drøftet med kunderne på de kundefora som afholdes halvårligt.

Opgavesplittet mellem Statens Administration og kunder, vedrørende de enkelte fagområder, er yderligere beskrevet i Epicenteret.

Kontakt

For yderligere information om ovenstående målsætninger, så er kunden altid velkommen til, at kontakte Statens Administrations direktionssekretariat på .

Tilsvarende kan kunden tilgå egen kundeaftale for nærmere information omkring opgavevaretagelse ved Statens Administration. Adgang hertil kan tilgås via Kundeportalen.

Refusion

Minimum 99,8 % af det søgte beløb inddrives af Statens Administration på vegne af kunderne, sådan at kun 0,2 % af det tabte beløb kan tilskrives Statens Administrations sagsbehandling.

 

Korrekt løn

Der må maksimalt være fejl i 1,5 % af lønblanketterne. Målet opgøres i forhold til det faktiske antal lønblanketter pr. måned.

 

Rettidig løn

100 % af indsendte lønhændelser sagsbehandles og kontrolleres til den pågældende lønkørsel, såfremt de er modtaget senest 5 arbejdsdage før indrapporteringsfristen til HR-Løn/SLS.