Økonomisupport

Økonomisupporten svarer på spørgsmål om anvendelse af de fællesstatslige, administrative IT-systemer, heriblandt Navision Stat, IndFak og RejsUd.

Visitering af henvendelser foretages nu af Statens Administration, som gradvist frem mod udgangen af 2018 er i gang med at overtage opgaven med 1. linje support fra Moderniseringsstyrelsen.