Lønsupport

Lønsupporten svarer på spørgsmål om anvendelse af de fællesstatslige, administrative IT-systemer, heriblandt Statens Lønløsning (SL) og Statens Koncernsystem (SKS).

Visitering af henvendelser foretages nu af Statens Administration, som har overtaget opgaven med 1. linje support fra Moderniseringsstyrelsen.

På nuværende tidspunkt varetager vi følgende opgaver:

  • Bestillinger til SLS
  • Anvendelsesfejl
  • Faglige spørgsmål vedr. PKAT, lønkoder eller efterbetaling af løn og feriepenge.
  • Hjælp til systemgenerede beskeder (fejl og advis)
  • Vedligeholdelse af og udarbejdelse af brugervejledninger
  • Systemfejl

Kontakt lønsupporten

En god beskrivelse og relevante oplysninger giver os et godt grundlag for at kunne behandle sagen så hurtigt som muligt.

Kontakt lønsupporten via mail: