Brugerstyring

Vi håndterer opgaver om oprettelse af brugere, tildeling af rettigheder til systemer, mapper og postkasser samt nulstilling af password.

Visitering af henvendelser varetages nu af Statens Administration, som har overtaget opgaven med 1. linje support fra Moderniseringsstyrelsen.