Tilkøbsydelser

Statens Administration tilbyder sine kunder en række ydelser, der ligger ud over standardopgavesplittet på Regnskab.

Koncern Økonomi-opgaver

Som en tilbygning til standardopgavesplittet, tilbyder Statens Administration at varetage regnskabsopgaver, herunder periodisering, oprettelse af DDI vedrørende salgsfaktura, omposteringer og anlæg, varetagelse af arbejdsplan og kvitteringssvar til SKS, opfølgning på kreditor og debitor m.m.

Fakturamanager for IndFak

Som en tilbygning til standardopgavesplittet, tilbyder Statens Administration at varetage fakturamanagerrollen i IndFak, herunder fordeling og for kontering af bilag samt opfølgning.

Håndtering af rejser

Som en tilbygning til standardopgavesplittet, tilbyder Statens Administration at varetage opgaven vedrørende:

  • Rejsebestilling, herunder oprettelse af bruger, bestilling af fly og hotel.
  • Rejsekontrollant, herunder kontrol af rejsebilag samt opfølgning.