Release til Navision

Onsdag den 31. oktober 2018 kommer Økonomistyrelsens oktober-release til Navision med ændring til håndtering af rejsekreditorer.

Denne indeholder en ændring til håndtering af rejsekreditorer. Baggrunden for ændringen er sikkerhedsmæssige årsager og at det ikke må være muligt at rette direkte på kreditorstamkort samt bank- og betalingsoplysninger.

Hos jer som kunde betyder ændringen derfor, at det fremadrettet kun er medarbejdere hos jer i den enkelte institution, der kan oprette og rette stamkort i Navision, der vedrører rejsekreditorer. Derfor er det vigtigt, at I indsender alle de obligatoriske informationer i DDI-bestillingen. I skal  desuden være opmærksomme på, at det fremadrettet er obligatorisk at anvende skabelon til rejsekreditorer.

Som hjælp har Statens Administration udarbejdet flg. vejledninger:

RejsUd2 - Opret indenlandsk rejsekreditor

RejsUd2 - Opret udenlandsk rejsekreditor

Tidligere har  Statens Administration rettet fejl i DDI bestillingerne, men det er i den kommende release desværre ikke længere muligt rent systemmæssigt. Derfor er der udarbejdet flg. vejledning:

RejsUd2 – redigering af rejsekreditor

Statens Administration, Kreditorteamene hjælper selvfølgelig gerne stadig med vejledning samt hjælp til udfyldelse.