Årsafslutning 2018

Kunder hos Statens Administration finder her vejledningsmateriale og tidsplan om årsafslutningen 2018. Siden vil løbende blive opdateret.

Årsafslutningen for 2018 vil blive gennemført efter de samme overordnede retningslinjer som årsafslutningen for 2017.

Det betyder, at perioden frem til 14. januar 2019 anvendes til afslutning af periode 12, mens anden halvdel af januar måned vil blive reserveret til færdiggørelse af periode 13.1. Endelig forbeholdes første uge af februar til væsentlige fejlrettelser, hvorefter der lukkes for al bogføring.

Statens Administrations tidsplan for årsafslutningen 2018

Statens Administrations tidsplan indeholder en beskrivelse af opgaver, der skal løses i forbindelse med årsafslutningen. Det er angivet, hvilke opgaver kunderne er ansvarlige for, og hvilke Statens Administration er ansvarlig for.

I kolonnen ”Ansvarlig” er felterne markeret med en farve

Er feltet rødt, er Statens Administration ansvarlig for opgaven
Er feltet grønt, er kunden ansvarlig for opgaven
Er feltet gult, er det både Statens Administration og kunden, som har ansvaret for opgaven

Opgaverne er beskrevet i den rækkefølge, de skal løses, og med angivelse af en dato eller periode, indenfor hvilken opgaven skal løses.

Såfremt opgaven er beskrevet i ”Vejledning i årsafslutning” udgivet af Økonomistyrelsen, henvises der til denne.

Hent tidsplan for årsafslutning 2018 
(NB: opdateret 13. november 2018)

Regnskabserklæring for periode 12

For periode 12 udføres der en regnskabserklæring i lighed med sidste år. Det betyder, at der er følgende afvigelser i forhold til en normal periode:

Punkt 3, 6, 7 og 11 udskydes til periode 13

  • Punkt 4 og 5: Afstemning af moduler fastholdes i periode 12, mens kommenteringen af åbne poster, mv. udskydes til periode13
  • Punkt 10: Rapporten vedhæftes, mens kommentarer mv. udskydes til periode13

Løn udarbejder alle punkter.