Årsafslutning 2017

På denne side findes al information, som kunder ved Statens Administration har brug for i forbindelse med årsafslutningen 2017. Siden vil løbende blive opdateret.

Årsafslutningen for 2017 blev gennemført efter de samme overordnede retningslinjer som årsafslutningen for 2016.

Det betyder, at perioden frem til 11. januar 2018 anvendes til afslutning af periode 12, mens anden halvdel af januar måned vil blive reserveret til færdiggørelse af periode 13.1. Endelig forbeholdes første uge af februar til væsentlige fejlrettelser, hvorefter der lukkes for al bogføring.

Statens Administrations tidsplan for årsafslutningen 2017

Statens Administrations tidsplan indeholder en beskrivelse af opgaver, der skal løses i forbindelse med årsafslutningen. Det er angivet, hvilke opgaver kunderne er ansvarlige for, og hvilke Statens Adminsitration er ansvarlig for.

I kolonnen ”Ansvarlig” er felterne markeret med en farve:

Er feltet rødt, er Statens Administration ansvarlig for opgaven
Er feltet grønt, er kunden ansvarlig for opgaven
Er feltet gult, er det både Statens Administration og kunden, som har ansvaret for opgaven

Opgaverne er beskrevet i den rækkefølge, de skal løses, og med angivelse af en dato eller periode, indenfor hvilken opgaven skal løses.

Såfremt opgaven er beskrevet i ”Vejledning i årsafslutning” udgivet af Økonomistyrelsen, henvises der til denne.

Hent Tidsplan for årsafslutning 2017 
(NB: opdateret 16. november 2017)

Regnskabserklæring for periode 12

For periode 12 udføres der en regnskabserklæring i lighed med sidste år. Det betyder, at der er følgende afvigelser i forhold til en normal periode:

Punkt 3, 6, 7 og 11 udskydes til periode 13

Punkt 4 og 5: Afstemning af moduler fastholdes i periode 12, mens kommenteringen af åbne poster, mv. udskydes til periode13
Punkt 10: Rapporten vedhæftes, mens kommentarer mv. udskydes til periode13

Løn udarbejder alle punkter.