Årsafslutning 2021

Kunder hos Statens Administration finder her vejledningsmateriale og tidsplan om årsafslutningen 2021.

Årsafslutningen for 2021 gennemføres efter de samme overordnede retningslinjer som årsafslutningen for 2020.

Det betyder, at perioden frem til 13. januar 2022 anvendes til afslutning af periode 12, mens anden halvdel af januar måned reserveres til færdiggørelse af periode 13.1. Endeligt forbeholdes første uge af februar til væsentlige fejlrettelser, hvorefter der lukkes for al bogføring den 9. februar 2022.


Regnskabserklæring for periode 12

For periode 12 udføres der en regnskabserklæring i lighed med sidste år. Det betyder, at der er følgende afvigelser i forhold til en normal periode:

  • Punkt 2, 3, 6, 7 og 11 udskydes til periode 13
  • Punkt 4 og 5: Afstemning af moduler fastholdes i periode 12, mens kommenteringen af åbne poster mv. udskydes til periode 13
  • Punkt 10: Rapporten vedhæftes, mens kommentarer udskydes til periode 13.

På lønområdet udarbejdes alle punkter.

Husk korrekt angivelse af bogføringsdato i RejsUd, såfremt afregningen skal bogføres i gammelt år

I forbindelse med årsafslutningen er det vigtigt at forholde sig til, hvilket år afregningen vedrører og angive korrekt bogføringsdato i RejsUd. Det er muligt både for rekvirent, kontrollant og godkender at påføre en retvisende bogføringsdato.

Bogføringsdato angives i RejsUd2 på nedenstående ikon:

Oversigtsbillede fra Rejsud