Årsafslutning 2020

Vi går årsafslutningen i møde, og i den forbindelse gør vi opmærksom på tidsfristerne for bl.a. indsendelse af delvise timer.

Delvise timer - Vigtigt

Husk at indsende delvise timer på sygdom og graviditetsbetinget sygdom

  • Regnskab der afsluttes efter 1. lønkørsel i januar: Sidste frist for indsendelse til Refusionsteamet er den 29.  december 2020
  • Regnskab der afsluttes efter 2. lønkørsel i januar: Sidste frist for indsendelse til Refusionsteamet er den 13. januar 2021

OBS: Vi ændrer på rammerne for søgning af delvise timer.

Vi har indtil nu - hvis ikke vi rettidigt har modtaget orientering om antal delvise timer - imod retningslinjerne søgt som om vedkommende var fuldtidssyg, og så senere efter modtagelse af korrekte antal delvise timer tilrettet dette.

Fremover bliver det således, at vi såfremt delvise timer ikke er modtaget rettidigt, ikke længere vil søge, som om vedkommende var fuldtidssyg. Det vil sige, at der ikke vil blive søgt for delvise timer, og I vil derfor ikke modtage refusion for disse timer.