Årsafslutning 2021

Vi går årsafslutningen i møde, og i den forbindelse gør vi opmærksom på tidsfristerne for blandt andet indsendelse af delvise timer.

Delvise timer - vigtigt

Husk at indsende delvise timer på sygdom og graviditetsbetinget sygdom

  • Regnskab der afsluttes efter 1. lønkørsel i januar: Sidste frist for indsendelse til Refusionsteamet er den 30.  december 2021
  • Regnskab der afsluttes efter 2. lønkørsel i januar: Sidste frist for indsendelse til Refusionsteamet er den 12. januar 2022

OBS! Såfremt delvise timer ikke er modtaget rettidigt inden for ovennævnte tidsfrister, kommer refusionen først med i regnskabet for 2022.