Årsafslutning 2019

Vi går årsafslutningen i møde, og i den forbindelse gør vi opmærksom på tidsfristerne for bl.a. indsendelse af delvise timer.

Delvise timer

Husk at indsende delvise timer på sygdom og graviditetsbetinget sygdom.

  • Regnskab der afsluttes efter 1. lønkørsel i januar: Sidste frist for indsendelse til Refusionsteamet er den 3. januar 2020
  • Regnskab der afsluttes efter 2. lønkørsel i januar: Sidste frist for indsendelse til Refusionsteamet er den 10. januar 2020

Manglende indsendelse af delvise timer vil betyde, at medarbejderen betragtes som fuldtidssyg. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis timerne indsendes rettidigt, så begge parter sparer ressourcer på henvendelser, rettelser og eventuelle tilbagebetalingskrav.