Statens Administrations prisfolder

Hvert år udarbejder vi en prisfolder. Her kan du finde den, der gælder for 2019.

Statens Administration er som statsligt shared service-center inden for primært løn- og regnskabsadministration finansieret ved afregning med Statens kunder. Statens Administrations kunder udgøres i 2019 af ca. 160 statslige institutioner. Afregningen, der foretages ved kvartalsvise opkrævninger fra Statens Administration til kunderne, er baseret på den prismodel, der beskrives herunder.

Priserne er som udgangspunkt fastsat med henblik på fuld omkostningsdækning, således at den pris, en kunde betaler, netop dækker Statens Administrations omkostninger. De lovmæssige rammer for Statens Administrations prisfastsættelse er nærmere beskrevet i finansloven og Finansministeriets budgetvejledning.

Læs prisfolderen for 2019