Statens Administrations prisfolder

Herunder finder du Statens Administrations prisfolder.

Statens Administration er som statsligt shared service-center inden for primært løn- og regnskabsadministration finansieret ved afregning med sine kunder. Afregningen, der foretages ved kvartalsvise opkrævninger fra Statens Administration til kunderne, er baseret på den prismodel, der beskrives i prisfolderen.

Priserne er som udgangspunkt fastsat med henblik på fuld omkostningsdækning, således at den pris, en kunde betaler, netop dækker Statens Administrations omkostninger. De lovmæssige rammer for prisfastsættelsen er nærmere beskrevet i finansloven og Finansministeriets budgetvejledning.

Prisfolderen opdateres som udgangspunkt årligt, men der kan forekomme prisjusteringer herudover. 

Læs prisfolderen for 2020