Kunder og Kvalitet

Kunder og Kvalitet har ansvaret for controlling, kundehåndtering, it-drift og -udvikling, procesoptimering og kvalitetssikring.

Kunder og kvalitet i Statens Administration understøtter driftsopgaverne i SAM Løn og SAM Regnskab, så produktionen kan fokusere på kerneopgaverne og herved bidrage til, at Statens Administration fungerer som et effektivt og moderne shared service center, der sikkert leverer ydelser af høj kvalitet.

Ambitionen er at have kunden i centrum og levere værdi gennem høj faglighed og evnen til at forstå forretningens behov, hvilket bl.a. omfatter facilitering af løbende forbedringer.

""

Per Helmer Roos

Kontorchef / Konstitueret direktør

Kunder og kvalitet

Tidligere  stillinger

2009 - 2010: Kontorchef ved Økonomistyrelsen, Finansministeriet 

2008 - 2009: Chefkonsulent ved Økonomistyrelsen, Finansministeriet 

2008 - 2009: Konstitueret kontorchef ved Koncernøkonomi, Økonomi- og Erhvervsministeriet 

2006 - 2008: Chefkonsulent ved Økonomistyrelsen, Finansministeriet

2001 - 2006: Specialkonsulent ved Økonomistyrelsen, Finansministeriet

1998 - 2001: Fuldmægtig ved Økonomistyrelsen, Finansministeriet

1994 - 1998: Fuldmægtig ved Udlændingestyrelsen, Indenrigsministeriet 

Uddannelsesbaggrund

1993: Cand.Scient.Soc, fra Roskilde Universitetscenter

Kontaktoplysninger


4090 6094