Regnskabserklæringen for periode 13.1: To tekniske brugere fremgår ved en fejl på brugerkontrollisterne

Når Statens Administration den 20. januar fremsender regnskabserklæringen for periode 13.1, kan I på brugeroversigten, vedhæftet punkt 12, se to brugere ved navn ’Jagtportalen’ og ’Trafikstyrelsen’. Dette skyldes en fejl hos Dansk Bank, som er opstået ved oprettelsen af disse tekniske brugere.

Statens Administration har af Danske Bank fået information om, at de tekniske brugere ingen udbetalingsrettigheder har, ligesom de tekniske brugere heller ikke kan anvendes til at se konti for andre styrelser. Der er derfor ikke tale om et sikkerhedsbrud.

Danske Bank foretager fejlretning af de tekniske brugere fredag den 20. januar 2023, så forholdene igen normaliseres, og I vil af næstkommende brugeroversigt se, at brugerne ikke længere fremgår.