Afslut år er nu foretaget og periode 13.1 er åben

Periode 12 er nu lukket, og afslut år i Navision er foretaget jf. Moderniseringsstyrelsens vejledning for årsafslutning. Navision kan derfor tilgås igen.

Periode 13.1., der løber fra den 12. januar 2018 til den 29. januar 2018, er nu åben. I forhold til DDI-bestillinger vil posteringerne vedrørende årsafslutningen have førsteprioritet. Såfremt der måtte være særlige prioriteringer, bedes I kontakte jeres respektive finansteam. Se oversigt over kontaktgrupper på vores hjemmeside.

Bevillingsafregninger for 2017 skal være afsluttet og bogført i Navision i periode 13.1 senest mandag den 29. januar 2018. For at sikre en effektiv behandling af bevillingsafregningerne hos Statens Administration bedes I navngive jeres DDI-bestillinger til bevillingsafregningerne som følgende:

Resultatdisponering 2017 / Bevillingsafregning 2017

I forbindelse med indsendelse af DDI-bestillingen skal jeres finansteam altid kontaktes. Når bevillingen er bogført, vil der blive spærret for bogføringen.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte jeres finansteam.

Læs mere om årsafslutning 2017