Vigtig information om flytning af løn- og regnskabsfunktioner til Hjørring

Allerede nu flyttes nogle af Løn og Regnskabs procesområder til Hjørring. Det drejer sig for Løn om ansættelser/oprettelse og for Regnskab om kreditorområdet.

Nyhedsbrev udsendt d. 7. marts 2016:

Flytningen af Statens Administration til Hjørring skrider planmæssigt frem. Den 1. marts startede de første 58 løn- og regnskabsmedarbejdere i Statens Administrations lokaler på Arsenalvej 33 i Hjørring.

For at sikre, at de nye medarbejdere hurtigst muligt kan løfte de mange løn- og regnskabsopgaver, er der igangsat et intensivt forløb med undervisning og sidemandsoplæring.

De mange nye medarbejdere betyder samtidig, at nogle af Løn og Regnskabs procesområder allerede flyttes til Hjørring nu. Det drejer sig for Løn om ansættelser/oprettelse og for Regnskab om kreditorområdet. I den forbindelse er der en række vigtige områder, som I skal være opmærksomme på; både hvad angår kontakt, bestillinger, prioriteringer og evt. driftsforstyrrelser, som I kan læse mere om herunder:

Vigtig information om flytning af lønfunktioner >>

Vigtig information om flytning af regnskabsfunktioner >>